07/05/2021

Pojav neželenih dogodkov v kliničnem okolju v nočni izmeni

Zagovor diplomskega dela na študijskem programu prve stopnje Zdravstvena nega z naslovom Pojav neželenih dogodkov v kliničnem okolju v nočni izmeni, kandidatke Monike Mohorč, bo potekal v petek, 7. 5. 2021 ob 14:00 uri, na daljavo, preko Zoom aplikacije.

Komisija za zagovor diplomskega dela:

Mateja Bahun, viš. pred. predsednica
Katja Vrankar, pred.    mentorica
Anita Prelec, viš. pred.  članica


Referat za študijske in študentske zadeve