05/05/2021

Mikroorganizmi osamljeni iz aspiratov pacientov v intenzivni terapiji in vloga diplomirane medicinske sestre - analiza laboratorijskih podatkov

Zagovor diplomskega dela na študijskem programu prve stopnje Zdravstvena nega z naslovom Mikroorganizmi osamljeni iz aspiratov pacientov v intenzivni terapiji in vloga diplomirane medicinske sestre - analiza laboratorijskih podatkov, kandidatke Marte Praprotnik, bo potekal v sredo, 5. 5. 2021 ob 16:00 uri, na daljavo preko aplikacije Zoom.

Komisija za zagovor diplomskega dela:
Katja Vrankar, pred.    predsednica
doc. dr. Irena Grmek Košnik, dr. med.    mentorica
Sedina Kalender Smajlović, viš. pred.    članica


Referat za študijske in študentske zadeve