19/08/2011

Pridobili sofinanciranje projekta »Alkohol in mladi - ozaveščanje mladih (dijakov) o tveganem pitju alkohola«

 

VŠZNJ je bila uspešna na razpisu Ministrstva za zdravje Sofinanciranje Programov varovanja in krepitve zdravja v letih 2011 – 2012 s projektom »Sofinanciranje Programov varovanja in krepitve zdravja v letih 2011 - 2012«. V projektni skupini sodelujejo raziskovalci VŠZNJ in Zavoda za zdravstveno varstvo Kranj.
Namen izvedbe projekta
Ugotoviti mnenja, stališča mladih o dojemanju problemov rabe alkohola in ozaveščanje  mladih o škodljivih vplivih rabe alkohola in načinu zmanjševanja škode, zaradi zlorabe alkohola.
Cilji izvedbe projekta:
- seznanitev mladih gorenjske in ljubljanske regije o vplivih prekomerno zaužitih količin alkohola,
- ozaveščanje in izobraževanje mladih o zdravem načini življenja, s poudarkom na zmanjševanju tvegane rabe alkohola,
- zmanjšati porast rabe alkohola med mladimi,
- meriti kriterije, ki vplivajo na uživanje alkohola med mladimi,
- razvijati zdravstveno vzgojo med mladimi z učnimi delavnicami o zdravem načinu življenja s poudarkom o tveganem pitju alkohola.
Projekt bo potekal v štirih fazah, od izvedbe raziskave na velikem vzorcu, priprave promocijskih aktivnosti, izvajanje promocijskih aktivnosti in evalvacije. V projekt bodo vključeni študenti prve in druge stopnje programov Zdravstvena nega.
Informacije o rezultatih projekta bodo javno dostopne na spletni strani VŠZNJ, znanstvenih in strokovnih srečanji in bodo objavljene v domačih in tujih revijah. 
 
doc. dr. Brigita Skela Savič
D E K A N J A