03/05/2021

Študentom 3. letnika ZN – KU Univerzitetni klinični center Ljubljana

Spoštovani,

Vse študente, ki opravljajo KU v UKC Ljubljana obveščamo, da je poleg Uvodnih navodil FZAB o napotitvi na KU, potrebno točno upoštevati klinično okolje (klinike znotraj učne baze UKC), kamor ste na KU razpisani.

Referat za študijske in študentske zadeve