19/08/2011

Projekt »Family Nursing« pridobil financiranje na razpisu EU »Lifelong Learning Programme«

University West of Scotland je bila uspešna s projektom »Family Health Nursing in European Communities« na EU razpisu Call EAC/49/10 (2010/C 290/06): Sub Programme – Erasmus Mulitlateral Projects for Lifelong Learning Programme. Projekt ima številko 518233-LLP-1-2011-UK-ERASMUS-ECDCE.

VŠZNJ je članica raziskovalne skupne projekta, v kateri sodeluje enajst držav. Prvo srečanje raziskovalne skupne je bilo v Berlinu, januarja 2011, naslednje srečanje bo Septembra 2011 na Škotskem.
Več o namenu in ciljih projekta je razvidno v poročilu delavnice v Berlinu poročilo International Workshop Berlin Summary document pdf. Trenutno poteka Delfi študija z namenom razumevanja in razvoja definicije termina »family health nursing«. 
 
doc. dr. Brigita Skela Savič
D E K A N J A