11/05/2021

Razvoj kritičnega mišljenja pri študentih Fakultete za zdravstvo Angele Boškin

Zagovor diplomskega dela na študijskem programu prve stopnje Zdravstvena nega z naslovom Razvoj kritičnega mišljenja pri študentih Fakultete za zdravstvo Angele Boškin, kandidatke Aleksandre Balantič, bo potekal v torek, 11. 5. 2021 ob 16:00 uri, preko Zoom aplikacije.

Komisija za zagovor diplomskega dela:

mag. Jožica Ramšak Pajk, viš. pred.   predsednica
Mateja Bahun, viš. pred.   mentorica
doc. dr. Saša Kadivec    članica

Referat za študijske in študentske zadeve