07/05/2021

Študentom ZN , 1., 2. in 3. letnik

V zvezi z razporedi kliničnega usposabljanja, ki so objavljeni v šis-u, vas prosimo, da upoštevate termine in učne baze, v katere ste razporejeni. Spreminjanje lokacije opravljanja klinične prakse, menjave med skupinami in ustanovami niso možne.

Marta Smodiš, koordinatorica KU