17/05/2021

Znanje in stališča o vlogi in uporabi promocije zdravja v fizioterapiji - eksplorativna raziskava

Zagovor magistrskega dela na študijskem programu druge stopnje Promocija zdravja z naslovom Znanje in stališča o vlogi in uporabi promocije zdravja v fizioterapiji - eksplorativna raziskava, kandidatke Danielle Jagodic, bo potekal v ponedeljek, 17. 5. 2021 ob 16:00 uri, na daljavo preko aplikacije Zoom.

Komisija za zagovor diplomskega dela:
doc. dr. Branko Bregar    predsednik
doc. dr. Darija Šćepanović    somentorica
izr. prof. dr. Maja Sočan    članica

Povezava za pridružitev je: https://zoom.us/j/2086791320?pwd=YWRlYlVqeUNQSERBMlFkQkh0dDFmUT09
Passcode:123456


Referat za študijske in študentske zadeve