13/05/2021

Izbrani izbirni predmeti pri študijskem programu prve stopnje Zdravstvena nega in Fizioterapija

Spoštovani,

obveščamo vas, da so bili na 6. redni seji Senata Fakultete za zdravstvo Angele Boškin potrjeni spodaj navedeni izbirni predmeti, ki se bodo izvajali v 3. letniku, študijskega programa Zdravstvena nega, v študijskem letu 2021/2022:

Anesteziologija in oživljanje, Zdravstvena nega v operativni dejavnosti in Alternativne oblike prehranjevanja.


Na 8. redni seji Senata Fakultete za zdravstvo Angele Boškin, so bili potrjeni spodaj navedeni izbirni predmeti, ki se bodo izvajali na študijskem programu Fizioterapija, v študijskem letu 2021/2022:

2. letnik - izbirni splošni predmet: Komunikacija in supervizija v zdravstvu
2. letnik - izbirni strokovni predmet: Osnove kineziologije

3. letnik - izbirna strokovna predmeta: Fizioterapija pri motnjah funkcije medeničnega dna in Rehabilitacija roke.


Referat za študijske in študentske zadeve