13/05/2021

Izbirni predemti študijskega programa druge stopnje Zdravstvena nega

Spoštovani,

obveščamo vas, da so bili na 6. redni seji Senata Fakultete za zdravstvo Angele Boškin potrjeni spodaj navedeni izbirni predmeti, ki se bodo izvajali v 2. letniku, študijskega programa druge stopnje Zdravstvena nega, v študijskem letu 2021/2022:

Epidemiologija in nadzor bolnišničnih okužb, Vodenje zaposlenih, Duševno zdravje in Varnost pacientov.

Referat za študijske in študentske zadeve