13/05/2021

Izbirni predemti študijskega programa druge stopnje Promocija zdravja

Spoštovani,

obveščamo vas, da so bili na 6. redni seji Senata Fakultete za zdravstvo Angele Boškin potrjeni spodaj navedeni izbirni predmeti, ki se bodo izvajali v 2. letniku, študijskega programa druge stopnje Promocija zdravja, v študijskem letu 2021/2022:

Promocija zdravega življenjskega sloga, Zdravje otrok in mladostnikov, Duševno zdravje med preventivo in promocijo in Izbrane teme iz promocije zdravja – sodobni izzivi in komunikacijski pristopi.

Referat za študijske in študentske zadeve