25/05/2021

Sporočanje zdravstvenih delavcev in sodelavcev o mikrobioloških izvidov po telefonu

Zagovor diplomskega dela na študijskem programu prve stopnje Zdravstvena nega z naslovom Sporočanje zdravstvenih delavcev in sodelavcev o mikrobioloških izvidov po telefonu, kandidatke Eve Vezzosi, bo potekal v torek, 25. 5. 2021 ob 19:30 uri, na daljavo, preko aplikacije Zoom.

Komisija za zagovor diplomskega dela:
doc. dr. Saša Kadivec    predsednica
doc. dr. Irena Grmek Košnik    mentorica
mag. Erika Povšnar, viš. pred.    članica


Zoom povezava: https://zoom.us/j/7882148103?pwd=cFpRaGMvOVFPVy8xL25ZSGYweW9FZz09
Geslo 123456

Referat za študijske in študentske zadeve