27/05/2021

Nevarnost okužb za zdravstvene delavce in pomen preventivnega cepljenja

Zagovor diplomskega dela na študijskem programu prve stopnje Zdravstvena nega z naslovom Nevarnost okužb za zdravstvene delavce in pomen preventivnega cepljenja, kandidatke Alise Omanović, bo potekal v četrtek, 27. 5. 2021 ob 14:00 uri, na daljavo, preko Zoom aplikacije.

Komisija za zagovor diplomskega dela:

Marta Smodiš, viš. pred.  predsednica
Zdenka Kramar, pred.  mentorica
izr. prof. dr. Maja Sočan  članica

Zoom povezava: https://zoom.us/j/7882148103?pwd=cFpRaGMvOVFPVy8xL25ZSGYweW9FZz09
Geslo 123456


Referat za študijske in študentske zadeve