28/05/2021

Izvedba izpitov

Spoštovani,

način izvedbe izpita pri predmetu določi VSU.

Zaradi lažje organizacije, vam bomo v ŠIS-u pri rubriki izpiti, ob prijavi na izpit, dodali opombo.

Referat za študijske in študentske zadeve