31/05/2021

Doc. dr. Sanela Pivač nova dekanja Fakultete za zdravstvo Angele Boškin

JESENICE, 31. maj 2021 – Vodenje Fakultete za zdravstvo Angele Boškin (FZAB) bo s 1. junijem 2021 prevzela doc. dr. Sanela Pivač, ki je doslej opravljala funkcijo vršilke dolžnosti dekanje, za štiriletni mandat dekanje pa je bila izvoljena na volitvah, ki so potekale 19. maja. Doc. dr. Sanela Pivač je predavateljica pri več predmetih na 1. in 2. bolonjski stopnji ter članica Strateškega sveta zdravstvene in babiške nege in Zdravstvenega sveta pri Ministrstvu za zdravje. V letošnjem letu je prejela tudi zlati znak, najvišje priznanje Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije za pomembne dosežke na področju zdravstvene oziroma babiške nege. V svojem programu je izpostavila prizadevanja za nadaljnji razvoj fakultete in krepitev njene prepoznavnosti tako v domačem kot mednarodnem okolju.

»Letošnje študijsko leto je zahtevno tako za visokošolske učitelje kot študentke in študente, ki so se morali tudi z učenjem na daljavo hitro prilagoditi spremenjenim razmeram. Izziv je še posebej velik za zdravstvene fakultete, kot je FZAB, kjer klinično usposabljanje v učnih bazah predstavlja pomemben del izobraževalnega procesa. A hkrati je aktualna kriza še dodatno poudarila izjemen pomen poklicev, za katere izobražujemo, za zdravje in dobro počutje vseh prebivalcev in za celotno družbo,« je povedala doc. dr. Sanela Pivač. »Kljub zahtevnim razmeram pa naši ambiciozni razvojni načrti niso zastali, saj smo v skladu z najnovejšimi mednarodnimi smernicami uspešno prenovili magistrski študijski program na področju zdravstvene nege, ki s tremi novimi študijskimi smermi odgovarja tudi na kadrovske potrebe v ambulantah družinske medicine in na področju duševnega zdravja. Zelo smo veseli, da bomo prve študentke in študente magistrskega študija Napredna zdravstvena nega lahko pozdravili že v prihajajočem študijskem letu.«

V programu, ki ga je predstavila ob kandidaturi za dekanjo, je izpostavila nadaljnji razvoj fakultete in njenih študijskih programov na vseh treh bolonjskih stopnjah, prizadevanja za krepitev prepoznavnosti in ugleda fakultete v domačem in mednarodnem okolju ter pomen tesnega povezovanja kliničnega in akademskega okolja.

Doc. dr. Sanela Pivač je svojo poklicno pot začela v Splošni bolnišnici Jesenice kot diplomirana medicinska sestra in jo nadaljevala kot visokošolska učiteljica na FZAB. Zaključila je podiplomski specialistični študij (smer Splošni management) in magistrski študijski program Zdravstvena nega ter doktorirala na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani. Kot docentka na FZAB sodeluje pri izvedbi predmetov na študijskih programih prve stopnje Zdravstvena nega (VS) in Fizioterapija (VS), na študijskem programu za izpopolnjevanje Mentorstvo v kliničnem okolju ter na študijskem programu druge stopnje Zdravstvena nega (mag./2l.).

Aktivno sodeluje v različnih nacionalnih in mednarodnih raziskovalnih in razvojnih projektih ter združenjih. Je članica delovne skupine za področje kliničnega usposabljanja v okviru študijskih programov s področja zdravstvene nege, babištva, farmacije, medicine in dentalne medicine pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport.O Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin
Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin (FZAB) je mlada, sodobna in ambiciozna fakulteta, ki nudi kakovostno visokošolsko izobrazbo s področja zdravstvene nege in zdravstva. Njeni začetki segajo v leto 2007, z naprednimi pedagoškimi pristopi, razvejanim mednarodnim sodelovanjem ter izjemnim poudarkom na raziskavah in razvoju pa se je povzpela med vodilne fakultete v Sloveniji. Kot prva fakulteta na področju zdravstvenih programov v Sloveniji je pridobila mednarodno akreditacijo za študij Zdravstvene nege na 1. in 2. bolonjski stopnji. Leta 2016 je akreditirala doktorski študij Zdravstvene vede (3. bolonjska stopnja), v študijskem letu 2018/2019 pa je sprejela tudi prvo generacijo študentk in študentov visokošolskega študija Fizioterapija (1. bolonjska stopnja). Več o FZAB: www.fzab.si.