08/06/2021

Prva študentka uspešno zaključila študijski program za izpopolnjevanje Mentorstvo v kliničnem okolju

Tanja Podlipnik je v ponedeljek, 7. junija 2021, uspešno predstavila projektno nalogo z naslovom Priložnosti na področju zagotavljanja kakovosti dokumentiranja v povezavi z mentorstvom v enoti intenzivne terapije – kvalitativna raziskava in tako kot prva študentka zaključila študij na našem programu za izpopolnjevanje Mentorstvo v kliničnem okolju.
 
»Ob zaključku študijskega programa Mentorstvo v kliničnem okolju ugotavljam, da sem pridobila različna teoretična in praktična znanja za kakovostno delo s področja temeljev pedagogike, andragogike, na dokazih podprtega mentoriranja, mentorskega procesa ter motivacije tako študentov in novo zaposlenih kot ostalih sodelavcev v kliničnih okoljih,« je povedala Tanja Podlipnik. »Izvajalci programa so nam podali veliko vsebin s katerimi smo udeleženci nadgradili svoje znanje na področju usposabljanja študentov v kliničnem okolju na pedagoško-andragoškem področju ter na področju organizacije in vodenju kliničnega usposabljanja študentov.«  
 
»Pridobili smo različne kompetence in tako študentom na kliničnem usposabljanju znamo zagotoviti varno učno okolje, ga spremljati v različnih učnih situacijah in na primeren način posredovati povratne informacije tako med izvajanjem kliničnega usposabljanja kot ob podajanju končne ocene. Obnovila in dopolnila sem znanje s področja kakovosti dokumentacije, na dokazih podprte prakse in etičnega delovanja v zdravstveni negi,« je še povedala Podlipnik. »Udeleženci programa smo se med seboj zelo povezali, znali smo sodelovati med seboj,  med predavanji smo deliti primere dobre prakse na področju kliničnega mentorstva iz različnih ustanov in področij, ki smo jih lahko prenesli v svoja klinična okolja.«
 
Z zaključkom študija bo lahko vložila tudi vlogo na Zbornici - Zvezi in pridobila potrdilo »Specialno znanje za mentorje izvajalcev zdravstvene nege v kliničnem okolju«.
 
Iskrene čestitke!
 

doc. dr. Sanela Pivač,
Dekanja