17/06/2021

Pomen motivacijskih dejavnikov za uspešno delovanje zaposlenih v zdravstveni negi

Zagovor diplomskega dela na študijskem programu prve stopnje Zdravstvena nega z naslovom Pomen motivacijskih dejavnikov za uspešno delovanje zaposlenih v zdravstveni negi, kandidatke Eli Grbec, bo potekal v četrtek, 17. 6. 2021 ob 14:00 uri, na daljavo, preko aplikacije Zoom.

Komisija za zagovor diplomskega dela:
Marta Smodiš, viš. pred.    predsednica
doc. dr. Sanela Pivač    mentorica
doc. dr. Ivica Avberšek Lužnik    članica

ZOOM: https://zoom.us/j/7882148103?pwd=cFpRaGMvOVFPVy8xL25ZSGYweW9FZz09, geslo 123456.

Referat za študijske in študentske zadeve