21/06/2021

Obvestilo - vloge iz opravljanja aktivnosti v kliničnem okolju (prostovoljno, študentsko delo)

Spoštovani,

Obveščamo vas, da na Komisijo za študijske in študentske zadeve lahko posredujete vloge iz opravljanja prostovoljne/študentske aktivnosti v kliničnem okolju od 22. 6. 2021 do 24. 6. 2021.

Vlogo lahko oddate za opravljene aktivnosti v obdobju od 1. 3. 2021 do 15. 6. 2021. Priznavanje se bo obravnavalo individualno, za vsakega študenta posebej. Oddati je potrebno izpolnjen obrazec št. 342-1/2020 ter pisno vlogo za obravnavo na komisiji. Vloga ni plačljiva.

Vlogo morate poslati po pošti na naslov in s pripisom:
Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin
Vloga za priznavanje prostovoljnega dela - ga. Marta Smodiš, viš. pred.
Spodnji Plavž 3
4270 Jesenice

Prosimo, da se roka za oddajo držite, saj po tem datumu oddaja vloge ne bo več mogoča.

Referat za študijske in študentske zadeve