15/09/2021

Skupine za klinično usposabljanje 2021/2022

Spoštovani,

študenti, ki izpolnjujete pogoje za vpis v višji letnik, ste vljudno vabljeni k vpisu v skupine za klinično usposabljanje. Vašo odločitev prosim sporočite na e-naslov saupic@fzab.si. V ŠIS-u pod rubriko E-Urnik lahko vidite šifrant mest, po skupinah.

Referat za študijske in študentske zadeve