02/12/2020

Sodelovanje v projektu Pomagajmo rešiti življenje!

 DELAVNICE ZA OSNOVNOŠOLCE IN SREDNJEŠOLCE

Projekt Pomagajmo rešiti življenje!, ki ga financira Občina Jesenice, nagovarja mlade, da aktivno pristopijo k zdravstveni problematiki sodobne družbe na področju, kjer lahko rešimo marsikatero življenje. Namen projekta je vzpodbuditi mlade, da postanejo aktivni tako na področju prepoznavanja znakov srčnega zastoja kot tudi pri ukrepanju ob njegovem nastanku.

 
V sklopu projekta so študentje FZAB izvedli deset spletnih delavnic za učence Osnovne šole Toneta Čufarja Jesenice in dijake Gimnazije Jesenice. Predali so jim znanje o temeljnih postopkih oživljanja in uporabi defibrilatorja. Učenci in dijaki so zelo sodelovali in bili veseli novih znanj.