22/09/2021

Študentski informacijski sistem FZAB - dodatne informacije

Spoštovani,
Obveščamo vas, da je smo v ŠIS dodali nov podzavihek Gradiva/Druga/Gradiva za zaključek študija, kjer boste našli vso dokumentacijo (obrazce, pravilnike, navodila), ki je potrebna za pripravo naloge ob zaključku študija.
Dodan je tudi nov zavihek Gradiva/Študijski vodniki, kjer so zbrani študijski vodniki za posamezne programe, ki se izvajajo na FZAB.

Referat za študijske in študentske zadeve