23/09/2021

Sklep o začetku kandidacijskega postopka za izvolitev nadomestnih članov Senata iz vrst študentov Fakultete za zdravstvo Angele Boškin

Na podlagi 32. člena Statuta  Fakultete za zdravstvo Angele Boškin, (Uradni list RS, št. 2/20), je Senat FZAB na svoji 12. redni seji v študijskem letu 2020/2021 dne 22. 9. 2021 sprejel Sklep o začetku kandidacijskega postopka za izvolitev nadomestnih članov Senata iz vrst študentov Fakultete za zdravstvo Angele Boškin.

 

Obrazec: Kandidatura kandidata za člana Senata FZAB iz vrst študentov

 

doc. dr. Sanela Pivač
Dekanja