23/09/2021

Sklepi Komisije za študijske in študentske zadeve (po potrditvi na seji Senata 22. 9. 2021)

Spoštovani,

študenti, ki ste oddali prošnje za ponovni in izjemni vpis, imate objavljene sklepe v vašem Študentskem informacijskem sistemu (v nadaljevanju ŠIS).

Študenti, ki imate odobren ponovni ali izjemni vpis, morate v ŠIS-u izpolniti Vpisni list (rubrika Vpis/ Vpisni list). Po izpolnitvi vpisnega lista, le tega natisnete in podpišete. Vpisni list nam pošljete skupaj s potrdilom o plačilu vpisnih stroškov - veljavni Cenik za študijsko leto 2021/22 je objavljen na spletni strani FZAB.

  • študenti, ki ste vpisani na lokaciji Jesenice pošljete vpisni list skupaj s potrdilom o plačilu vpisnih stroškov na naslov Spodnji Plavž 3, 4270 Jesenice - do 30. 9. 2021!
     
  • študenti, ki ste vpisani na lokaciji Ljubljana pošljete vpisni list skupaj s potrdilom o plačilu vpisnih stroškov na naslov Ob železnici 30 a, 1000 Ljubljana - do 30. 9. 2021!


Prosimo za popolno oddane vpisne liste, da bi vpis potekal nemoteno. Hvala.

Želimo vam uspešen študij v študijskem letu 2021/22!


Referat za študijske in študentske zadeve