30/09/2021

Izpolnjevanje pogoja PCT – obvestilo velja samo za prvi študijski dan (petek, 1. 10. 2021)

Za vstop na Fakulteto za zdravstvo Angele Boškin (v nadaljevanju FZAB) je potrebno izpolnjevati pogoj PCT. Izpolnjevanje pogoja PCT se bo preverjalo na vhodu FZAB.

Študentje, ki ne izpolnjujejo pogoja P (prebolel) ali C (cepljen) ali T (testiran, z dokazilom o negativnem rezultatu testa PCR, ki ni starejši od 72 ur od odvzema brisa ali testa HAG, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa) se morajo obvezno testirati s testom HAG za samotestiranje, Testiranje s testom HAG za samotestiranje opravijo doma in izpolnijo izjavo (ki je priložena temu obvestilu), ki jo prinesejo s seboj. Z izpolnjeno izjavo študentje dokazujejo izpolnjevanje pogoja PCT ob prihodu na FZAB na dan 1. 10. 2021.

Obvezna je tudi uporaba zaščitne maske in razkuževanje rok ob vstopu na FZAB.

V primeru bolezenskih znakov in simptomov (ne glede na to, da sicer izpolnjujete pogoj PCT), ravnajte odgovorno in ostanite doma ter o tem obvestite svojega zdravnika.

IZJAVA