01/10/2021

Izpolnjevanje pogoja PCT in samotestiranje študentov - POMEMBNO

Spoštovani študentje,

začelo se je novo študijsko leto. Za vstop na Fakulteto za zdravstvo Angele Boškin (v nadaljevanju FZAB) je potrebno izpolnjevati pogoj PCT.

Študent, ki ne izpolnjuje pogoja P (prebolel) ali C (cepljen) ali T (testiran, z dokazilom o negativnem rezultatu testa PCR, ki ni starejši od 72 ur od odvzema brisa ali testa HAG, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa) se mora za potrebe izvajanja študijskega programa v prostorih fakultete, obvezno testirati s testi HAG za samotestiranje, in sicer enkrat tedensko v enakih presledkih.

Testiranje bo potekalo v prostorih FZAB na lokaciji Spodnji Plavž 3, Jesenice, v predavalnici 1, v naslednjih terminih:
•    v ponedeljek od 14:30 do 16:00,
•    v torek, od 7:15 do 8:15 in
•    v petek od 7:15 do 8:15.


Za lokacijo Ob železnici 30a Ljubljana bomo termine sporočili naknadno.

Študent teste HAG za samotestiranje prinese s seboj, dobi jih brezplačno v lekarnah ob predložitvi kartice zdravstvenega zavarovanja, potrdila o šolanju in osebnega dokumenta. Tuji študent, ki nima kartice zdravstvenega zavarovanja, predloži potrdilo o šolanju in osebni dokument.

Po izvedenem testiranju študent izpolni izjavo, ki jo dobi na FZAB. Izjavo podpiše in potrdi pooblaščena oseba FZAB. Izpolnjena, podpisana in ožigosana izjava kot dokazilo o izpolnjevanju PCT velja en teden.

V kolikor se študent testiranja s HAG testi za samotestiranje ne udeleži v razpisanih terminih mora za izpolnjevanje pogoja PCT opraviti hitri test v Zdravstvenem domu ali pri zasebniku, ki izvaja tovrstna testiranja.

V primeru bolezenskih znakov in simptomov (ne glede na to, da sicer izpolnjujete pogoj PCT), ravnajte odgovorno in ostanite doma ter o tem obvestite svojega zdravnika.

V prostorih FZAB je obvezna tudi uporaba zaščitne maske in razkuževanje rok ob vstopu na FZAB.

Želimo si, da bi študijski proces potekal čim bolj nemoteno, zato vas pozivamo, da ste odgovorni in upoštevate navodila.