07/10/2021

Dopolnitve pravnih aktov FZAB, Senat 22. 9. 2021

Spoštovani,

obveščamo vas, da so bili na 12. seji Senata FZAB, dne 22. 9. 2021 sprejete spremembe in dopolnitve naslednjim pravnih aktov FZAB:

1.    dopolnitve Navodil za izdelavo pisnih izdelkov
2.  dopolnitve Navodila o obveznostih in odgovornostih študenta na kliničnem usposabljanju in izbirnem kliničnem usposabljanju
3.    dopolnitve Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja na FZAB
4.    dopolnitve Pravilnika za napredovanje v višji letnik na študijskem programu druge stopnje
6.    dopolnitve Pravilnika za nadomeščanje obveznih študijskih obveznosti na FZAB
7.    dopolnitve Pravilnika o postopku priprave in zagovora diplomskega in podiplomskega zaključnega dela

Pravilniki in novi obrazci, ki so priloga k Pravilnikom so objavljeni v ŠIS-u.


Referat za študijske in študentske zadeve