06/10/2021

Dopolnitve pravnih aktov FZAB, Senat, 1.9.2021

Spoštovani,

obveščamo vas, da so bili na 11. seji Senata FZAB, dne 1. 9. 2021 sprejete spremembe in dopolnitve naslednjim pravnih aktov FZAB:

1.    dopolnitve Pravil za priznavanje znanj in spretnosti na FZAB

Pravilniki in novi obrazci, ki so priloga k Pravilnikom so objavljeni v ŠIS-u.


Referat za študijske in študentske zadeve