13/10/2021

1. letnik Zdravstvena nega - teoretični kolokvij pri predmetu Proces ZN

Spotšovani,

obveščamo vas, da so termini teoretičnega kolokvija pri predmetu Proces zdravstvene nege, varne zdravstvene obravnave in dokumentiranje v zdravstveni negi, prestavljeni.

Prosimo, da preverite v vašem ŠIS-u.

Referat za študijske in študentske zadeve