14/10/2021

Nakup učbenikov, izdanih na FZAB

Spoštovani,
študente obveščamo o možnosti nakupa učbenikov, ki jih je izdala Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin. Študenti lahko učbenike prevzamete v knjižnici na Jesenicah ali v referatu ŠSLJ, račun pa prejmete naknadno po pošti.

Učbenike vam lahko pošljemo tudi po pošti, zaračuna se tudi poštnina. V tem primeru za naročilo pišite na nrustja@fzab.si

Učbeniki:

Zdravstvena zakonodaja : etika in filozofija zdravstvene nege z zdravstveno zakonodajo : skripta za študijski program Zdravstvena nega (VS), avtorica dr. Zdenka Tičar, pred.

Cena: 20,00 EUR

Izbrane intervencije zdravstvene nege - teoretične in praktične osnove za visokošolski študij zdravstvene nege : visokošolski učbenik za študijski program Zdravstvena nega, več avtorjev

Cena: 13,00 EUR

Javno zdravje : visokošolski učbenik za študijski program Zdravstvena nega, avtorica izr. prof. dr. Maja Sočan

Cena: 8,00 EUR

KOMPLET: Javno zdravje in Izbrane intervencije zdravstvene nege
Cena: 18,00 EUR