18/10/2021

TERMINI ZA SAMOTESTIRANJE ŠTUDENTOV NA LOKACIJI OB ŽELEZNICI 30A, LJUBLJANA

Spoštovani,

vezano na obvestilo z dne 1. 10. 2021 https://www.fzab.si/news/6495/51/Izpolnjevanje-pogoja-PCT-in-samotestiranje-studentov-POMEMBNO/ vas obveščamo o terminih za samotestiranje na lokaciji Ob železnici 3 a, Ljubljana.

Samotestiranje študentov v prostorih FZAB na lokaciji v Ljubljani bo potekalo:

•    v ponedeljek ob 15:15
•    sredo ob 15:15 in
•    v četrtek ob 15:15.

Študent teste HAG za samotestiranje prinese s seboj, dobi jih brezplačno v lekarnah ob predložitvi kartice zdravstvenega zavarovanja, potrdila o šolanju in osebnega dokumenta. Tuji študent, ki nima kartice zdravstvenega zavarovanja, predloži potrdilo o šolanju in osebni dokument.

Po izvedenem testiranju študent izpolni izjavo, ki jo dobi na FZAB. Izjavo podpiše in potrdi pooblaščena oseba FZAB. Izpolnjena, podpisana in ožigosana izjava kot dokazilo o izpolnjevanju PCT velja en teden.

V kolikor se študent testiranja s HAG testi za samotestiranje ne udeleži v razpisanih terminih mora za izpolnjevanje pogoja PCT opraviti hitri test v Zdravstvenem domu ali pri zasebniku, ki izvaja tovrstna testiranja.

V primeru bolezenskih znakov in simptomov (ne glede na to, da sicer izpolnjujete pogoj PCT), ravnajte odgovorno in ostanite doma ter o tem obvestite svojega zdravnika.

V prostorih FZAB je obvezna tudi uporaba zaščitne maske in razkuževanje rok ob vstopu na FZAB.


Referat za študijske in študentske zadeve