22/10/2021

Ponovna javna predstavitev teme doktorske disertacije na doktorskem študiju Zdravstvene vede - kandidatka Zorica Pristov

Ponovnva javna predstavitev teme doktorske disertacije na doktorskem študiju Zdravstvene vede, študijske smeri Promocija zdravja, z naslovom Dejavniki sprejemljivosti za cepljenje proti COVID-19 pri zaposlenih v zdravstveni negi v osnovni zdravstveni dejavnosti, kandidatke Zorice Pristov, ki jo pripravlja pod mentorstvom izr. prof. dr. Maje Sočan in somentorstvom izr. prof. dr. Bojane Lobe, bo potekala dne 2. 11. 2021, ob 16:30 uri, na daljavo, preko aplikacije Zoom.

Komisija za oceno primernosti teme in za oceno doktorske disertacije:

doc. dr. Irena Grmek Košnik                             predsednica
red. prof. dr. Alenka Kraigher                           članica
red. prof. dr. Brigita Skela Savič, znan. svet.    članica

Zoom povezava: https://us06web.zoom.us/j/5207079889?pwd=Qi9lQ0NUanRReGR4SzMvRStjdk9Wdz09,
geslo: 123456