22/10/2021

Javna predstavitev teme doktorske disertacije na doktorskem študiju Zdravstvene vede - kandidatka Mateja Bahun

Javna predstavitev teme doktorske disertacije na doktorskem študiju Zdravstvene vede, študijske smeri Zdravstvena nega, z naslovom Neizvedena zdravstvena nega v slovenskih bolnišnicah - mešane raziskovalne metode, kandidatke Mateje Bahun, ki jo pripravlja pod mentorstvom red. prof. dr. Brigita Skela Savič, znan. svet., ki bo potekala dne 8. 11. 2021, ob 16:00 uri, na daljavo preko aplikacije Zoom.

Komisija za oceno primernosti teme in za oceno doktorske disertacije:

red. prof. dr. Danica Železnik    predsednica
doc. dr. Tit  Albreht, dr. med.    član
izr. prof. dr. Mateja Lorber    članica

Zoom povezava: https://us06web.zoom.us/j/5207079889?pwd=Qi9lQ0NUanRReGR4SzMvRStjdk9Wdz09
geslo: 123456