11/11/2021

1. letnik Fizioterapija - izbrani izbirni predmet v letnem semestru 2021/22

Spoštovani,

obveščamo vas, da ste študenti 1. letnika, študijskega programa Fizioterapija, kot izbirni predmet v letnem semestru, izbrali predmet Sociologija zdravja in bolezni ter multikulturnost.

Izbirni predmet je bil potrjen na 2. redni seji Senata FZAB, dne 10. 11. 2021.

Referat za študijske in študentske zadeve