24/11/2021

Dodatni izpitni roki za pretekle generacije

Spoštovani,

obveščamo vas, so bili na 2. redni seji Senata FZAB, dne 10. 11. 2021, potrjeni dodatni izpitni roki pri predmetih:

- Angleški jezik (študijski program ZN in FT),
- Patologija (študijski program ZN in FT),
- Farmakologija, varno ravnanje z zdravili in predpisovanje zdravil (študijski program ZN),
- Kakovost in varnost v zdravstvu in zdravstveni negi (študijski program ZN).

Termini so objavljeni v ŠIS-u.

Referat za študijske in študentske zadeve