16/12/2021

Ovire pri obravnavi žensk v patronažnem varstvu, ki so žrtve nasilja v družini

Zagovor magistrskega dela na študijskem programu druge stopnje Zdravstvena nega z naslovom Ovire pri obravnavi žensk v patronažnem varstvu, ki so žrtve nasilja v družini, kandidatke Irene Špela Cvetežar, bo potekal vpetek, 17. 12. 2021 ob 10:00 uri, na daljavo na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin.

Komisija za zagovor diplomskega dela:
doc. dr. Branko Gabrovec    predsednik

prof. dr. Brigita Skela Savič    mentorica

izr. prof. dr. Antonija Poplas Susič    članica

Povezava za pridružitev je: https://us06web.zoom.us/j/3928818172?pwd=YTFnV2NKeTArTlRHZmxGTWVudzI2QT09
Geslo: 654321


Referat za študijske in študentske zadeve