24/02/2022

Obvestilo - vloge iz opravljanja aktivnosti v kliničnem okolju (prostovoljno, študentsko delo)

Spoštovani,

Obveščamo vas, da na Komisijo za študijske in študentske zadeve lahko posredujete vloge iz opravljanja prostovoljne/študentske aktivnosti v kliničnem okolju.

Vlogo lahko oddate za opravljene aktivnosti v obdobju od 2. 2. 2022 do 28. 3. 2022. Priznavanje se bo obravnavalo individualno, za vsakega študenta posebej. Oddati je potrebno izpolnjen obrazec št. 342-1/2020 ter pisno vlogo za obravnavo na komisiji. Vloga mora biti popolno oddana s potrdilom o plačilu v znesku 35 EUR. Nepopolno oddanih vlog komisija ne bo pregledovala.

Prosimo vas, da upoštevate obstoječi razpored za priznavanje kliničnega usposabljanja, da vam na KŠŠZ ne bi priznali že opravljenega dela kliničnega usposabljanja za določeno področje.

Vlogo morate poslati po pošti na naslov in s pripisom:
Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin
Vloga za priznavanje prostovoljnega dela - ga. Marta Smodiš, viš. pred.
Spodnji Plavž 3
4270 Jesenice

Zadnji rok za oddajo vloge je 28. 3. 2022. Prosimo, da se roka za oddajo držite, saj po tem datumu oddaja vloge ne bo več mogoča.

Referat za študijske in študentske zadeve


Obrazec