19/01/2022

Pomen komunikacije v podjetju za občutek večje varnosti med zaposlenimi med epidemijo covid-19 – študija primera ene organizacije

Zagovor magistrskega dela na študijskem programu druge stopnje Promocija zdravja z naslovom Pomen komunikacije v podjetju za občutek večje varnosti med zaposlenimi med epidemijo covid-19 – študija primera ene organizacije, kandidatke Kristina Žagar, bo potekal v sredo, 19. 1. 2022 ob 16:30 uri, na daljavo na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin.

Komisija za zagovor diplomskega dela:
doc. dr. Branko Bregar    predsednik

doc. dr. Katja Pesjak, univ. dipl. soc.    mentorica

doc. dr. Saša Kadivec, prof. zdr. vzg.    somentorica

doc. dr. Irena Grmek Košnik, dr. med.    članica

Povezava za pridružitev je: https://us06web.zoom.us/j/3928818172?pwd=YTFnV2NKeTArTlRHZmxGTWVudzI2QT09
Geslo: 654321

Referat za študijske in študentske zadeve