20/05/2021

EBP E-Toolkit_Memorandum o sodelovanju

Memorandum o sodelovanju pri poučevanju in raziskavah na področju z dokazi podprte zdravstvene nege

V okviru Erasmus+ projekta »EBP e-Toolkit: PROVIDING A TEACHING AND LEARNING OPEN AND INNOVATIVE TOOLKIT FOR EVIDENCE-BASED PRACTICE TO NURSING EUROPEAN CURRICULUM« sta Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin in španska Univerza v Murcii podpisali memorandum o soglasju glede sodelovanja pri poučevanju in raziskavah na področju z dokazi podprte zdravstvene nege. Podpisnici sta namreč zasnovali inovativno izobraževalno metodo s skupnim učnim načrtom in spletnim virom z odprtim dostopom, ki bo diplomiranim medicinskim sestram omogočila izboljšati kompetence za izvajanje na dokazih podprte zdravstvene nege.

Memorandum prav tako predvideva vzpostavitev virtualnega evropskega centra za zdravstveno nego za učenje z dokazi podprte prakse (ECLEBN - European Centre for Learning Evidence-based Nursing). Gre za skupno ogrodje, ki bo nudilo spletno platformo s prosto dostopnimi viri in brezplačnimi gradivi o DPP, organiziranimi v učne module, ki se bodo uporabljali za poučevanje DPP v visokem šolstvu in pri vseživljenjskem učenju poklicnih medicinskih sester.