18/02/2022

Nujno obvestilo – pomoč v Domu Petra Uzarja Tržič

Dom  Petra Uzarja Tržič zaradi trenutne krize nujno potrebuje pomoč pri delu, zato prosijo študente, če bi se lahko vključili v delo.  
Zainteresirane prosimo, da se danes do 14.00 ure javijo na spodaj naveden kontakt in bi bili pripravljeni od 19. 2. 2022 dalje delati tudi v rdeči coni v DPU Tržič.
Delo bi potekalo med vikendi, ponoči in popoldne.
Kontakt: Katja Terseglav, dipl. m. s.: 031 842 367.
Urna postavka je 7,5 evra.

Referat za študijske in študentske zadeve