01/07/2011

Strokovna ekskurzija študentov Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice - obisk Deželne bolnišnice v Beljaku na Avstrijskem Koroškem

V okviru informativnih vaj Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice (VŠZNJ) smo se študenti 1. letnika rednega študija v mesecu juniju 2011 udeležili strokovne ekskurzije v Beljaku, na Avstrijskem Koroškem. Ogledali smo si Deželno bolnišnico Beljak, kjer nas je sprejela direktorica za področje zdravstvene nege, gospaKornelia Fiausch. Deželna bolnišnica Beljak spada v javni zavod. Leta 2003 je kot prva bolnišnica v Avstriji prejela mednarodno priznan certifikat kakovosti organizacije Joint Commission International (JCI). Bolnišnica vodi kakovost po načelih t.i. »Beljaškega modela«, s cilji usmerjenosti k pacientom, zagotavljanja najboljše medicinsko-tehnične opreme, razvojem lastne odgovornosti zdravstvenih delavcev (decentralizacije) ter s  razvojem ambienta – razvoj bolnišnice kot mesta. Bolnišnica ima 12 oddelkov ter 4 inštitute, v katerih je 794 bolniških postelj (758 bolniških postelj je namenjenih akutni obravnavi in 36 bolniških postelj je namenjenih obravnavi pacientov s kroničnimi obolenji). Povprečna dolžina bivanja pacientov v bolnišnici znaša 6,4 dni.

V okviru strokovne ekskurzije smo si ogledali miniaturni model bolnišnice, ki se nahaja v pritličju bolnišnice. Direktorica zdravstvene nege ga. Kornelia Fiausch je predstavila bolnišnico in izobraževanje medicinskih sester na Avstrijskem Koroškem. Po predstavitvi smo se razdelili v skupine, kjer smo si skupaj z odgovornimi osebami na področju zdravstvene nege ogledali oddelke in enote bolnišnice in sicer: oddelek za ginekologijo in porodništvo, operacijski blok, oddelek za splošno kirurgijo in travmatologijo, oddelek za geriatrijo in oddelek za intenzivno terapijo. Na vseh bolniških oddelkih in enotah smo študenti opazili umirjenost in prijaznost zdravstvenih delavcev, upoštevanje pravil preprečevanja bolnišničnih okužb, prostornost oddelkov, funkcionalno opremljenost ter elektronsko dokumentiranje zdravstvene nege. Na oddelku za ginekologijo in porodništvo so medicinske sestre in zdravniki podali informacije, da ponujajo možnost poroda v vodi in uporabo komplementarnih metod na željo porodnice. Oddelek za geriatrijo ponuja poleg kakovostne zdravstvene oskrbe pacientov tudi možnost sobivanja enemu izmed svojcev pacienta. Na oddelku za paliativno oskrbo, poleg protibolečinske obravnave pacienta, zdravstveni delavci poskrbijo tudi za najboljšo možno kakovost življenja po odpustu domov, kar vključuje intenzivno fizioterapijo, ergoterapijo, logopedijo, socialno delo, terapijo s glasbo, živalmi in nudenje psihološke podpore.

Opazili smo, da vsi zdravstveni delavci, ne glede na poklicne skupine, kažejo velik ponos do lastnega dela. Opaziti je medsebojno spoštovanje znotraj poklicnih skupin. Ugotovili smo tudi, da bolnišnica močno spodbuja razvoj medkulturnih in jezikovnih kompetenc. Osnovne informacije za bivanje pacientov v bolnišnici so na voljo pacientom v  pisni obliki v nemškem, slovenskem in italijanskem jeziku.

Obisk Deželne bolnišnice v Beljaku je bil zelo poučen in zanimiv, saj smo imeli priložnost spoznati tujo bolnišnico, njihov način izobraževanja in delo medicinskih sester, ki se razlikuje od dela medicinskih sester v Sloveniji. Razlike so predvsem v kompetencah in delokrogih medicinskih sester ter v načinu dokumentiranja zdravstvene nege v bolnišnici.

Zahvaljujemo se Deželni bolnišnici Beljak za kakovost organizacije ogledav bolnišnici in VŠZNJ za izvedbo strokovne ekskurzije.

Utrinke iz Deželne bolnišnice Beljak si lahko ogledate tukaj: