04/03/2022

Nagrada za najboljše diplomsko in magistrsko delo s področja mladih

Spoštovani diplomanti leta 2021!

Mladinski svet Slovenije (MSS) razpisuje Nagrado MSS za najboljšo diplomsko in magistrsko nalogo s področja mladih za leto 2021.


Prijavite se lahko vsi, ki ste v letu 2021 diplomirali ali magistrirali ter ste v svojem zaključnem delu obravnavali tematiko, povezano z mladimi. S pojmom mladih oz. mladine se razume osebe stare od 15 do 29 let. Delo se lahko nanaša na starostno skupino v celoti ali samo deloma, dopuščamo pa tudi delna odstopanja glede na izbrano tematiko (npr.: obravnava mladih zaposlenih ali mladih staršev lahko delno zajame tudi starejšo populacijo; obravnava mladostnikov pa delno mlajšo populacijo).


V obeh kategorijah bo podeljena finančno nagrado.
 
Način prijave
Prijavite se preko spletne prijavnice, ki je dostopna TUKAJ, najkasneje do srede, 23. marca 2022. Prijavi je obvezno priložiti izpolnjeno izjavo, ki jo najdete na koncu razpisa in jo podpisano ter skenirano naložite v spletno prijavnico ali pošljite po e-pošti na diplomske@mss.si. Prosimo, da vaše diplomsko / magistrsko delo v elektronski obliki shranite pod imenom priimek_naslovdela.pdf in prav tako naložite v spletno prijavnico ali pošljite na naslov diplomske@mss.si. Podpisano izjavo lahko pošljete tudi po navadni pošti na naslov Mladinski svet Slovenije, Dimičeva 9, 1000 Ljubljana. V kolikor imate težave s spletno prijavo ali nalaganjem dokumentov, se lahko obrnete na nas po e-pošti na diplomske@mss.si.
 
Več informacij se nahaja v obrazcu.