25/03/2022

Mnenje novinarjev o zdravstveni negi kot entiteti zdravstvenega sistema - opisna kvalitativna raziskava

Zagovor magistrskega dela na študijskem programu druge stopnje Zdravstvena nega z naslovom Mnenje novinarjev o zdravstveni negi kot entiteti zdravstvenega sistema - opisna kvalitativna raziskava, kandidatke Lejle Hedžić, bo potekal v petek, 25. 3. 2022 ob 12:00 uri, na daljavo, preko Zoom aplikacije.

Komisija za zagovor diplomskega dela:

 


prof. dr. Danica Železnik, prof. zdr. vzg.    predsednica

prof. dr. Brigita Skela Savič    mentorica

izr. prof. dr. Igor Vobič     somentor

izr. prof. dr. Samo  Uhan, univ. dipl. soc.    član
 

Povezava za pridružitev je: https://us06web.zoom.us/j/3928818172?pwd=YTFnV2NKeTArTlRHZmxGTWVudzI2QT09
Geslo: 654321

Referat za študijske in študentske zadeve