11/04/2022

Kompetence izvajalcev zdravstvene nege za interpretacijo elektrokardiograma v pred bolnišnični nujni medicinski pomoči

Zagovor diplomskega dela na študijskem programu prve stopnje Zdravstvena nega z naslovom Kompetence izvajalcev zdravstvene nege za interpretacijo elektrokardiograma v pred bolnišnični nujni medicinski pomoči, kandidatke Adelaide Muratović, bo potekal v ponedeljek, 11. 4. 2022 ob 12:00 uri, na daljavo, preko Zoom aplikacije.  

Komisija za zagovor diplomskega dela:

izr. prof. dr. Mirna Macur    predsednica
Andrej Fink, MSHS (ZDA), viš. pred.    mentor
Mateja Bahun, viš. pred.    članica


Zoom povezava: https://zoom.us/j/7882148103?pwd=cFpRaGMvOVFPVy8xL25ZSGYweW9FZz09, geslo 123456.


Referat za študijske in študentske zadeve