15/04/2022

Zdravstvena nega z naslovom Obremenitve koordinatorjev kirurške zdravstvene oskrbe

Zagovor diplomskega dela na študijskem programu prve stopnje Zdravstvena nega z naslovom Obremenitve koordinatorjev kirurške zdravstvene oskrbe, kandidata Sandra Petrovića, bo potekal v petek, 15. 4. 2022 ob 11:00 uri v prostoru Zagovor diplom na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin.

Komisija za zagovor diplomskega dela:

Zdenka Kramar, pred.        predsednica
mag. Miran Rems, viš. pred.    mentor
Mateja Bahun, viš. pred.    članica


Referat za študijske in študentske zadeve