07/04/2022

Stojnica ob Svetovnem dnevu zdravja 2022 – “Naš planet, naše zdravje”

Svetovna zdravstvena organizacija na svetovni dan zdravja, 7. 4. 2022, posveča posebno pozornost nujnim ukrepom, potrebnim za ohranjanje zdravja ljudi in planeta ter spodbuja prizadevanja za ustvarjanje družbe, ki se osredotoča na dobro počutje svojih prebivalcev. Zdravstvena pismenost lahko pomembno prispeva k varovanju in krepitvi zdravja ljudi. Tako lahko svoje zdravje varujemo in krepimo z zdravim življenjskim slogom. Zdravo prehranjevanje, redna telesna dejavnost in skrb za duševno zdravje so ključni dejavniki varovanja in krepitve zdravja, ki prispevajo k večji kakovosti življenja in vzdržnosti zdravstvenih sistemov ter na splošno celotne družbe (NIJZ, 2022).

Študenti visokošolskega študijskega programa Fizioterapije Fakultete za zdravstvo Angele Boškin Hana Bešić in Merjemm Salčinović smo pripravili stojnico skupaj z dijaki Srednje zdravstvene šole Jesenice, kjer smo mimoidoče osveščali z gradivom kot so zloženke in drugi pisna navodila za zdrav življenjski slog.