20/04/2022

Neformalna izobraževanja v paliativni oskrbi

Zagovor diplomskega dela na študijskem programu prve stopnje Zdravstvena nega z naslovom Neformalna izobraževanja v paliativni oskrbi, kandidatke Eve Frelih, bo potekal v sredo, 20. 4. 2022 ob 14:30 uri, na daljavo preko Zoom aplikacije.

 
Komisija za zagovor diplomskega dela:
 
Marta Smodiš, viš. pred.  predsednica
Marjana Bernot, viš. pred. mentorica
doc. dr. Katja Pesjak članica
 
 
Referat za študijske in študentske zadeve