20/04/2022

Vloga kliničnega mentorja pri izobraževanju študentov na kliničnem usposabljanju

 Zagovor diplomskega dela na študijskem programu prve stopnje Zdravstvena nega z naslovom Vloga kliničnega mentorja pri izobraževanju študentov na kliničnem usposabljanju, kandidatke Safir Islami, bo potekal v sredo, 20. 4. 2022 ob 15:30 uri, na daljavo, preko Zoom aplikacije. . 

 
Komisija za zagovor diplomskega dela:
 
izr. prof. dr. Mirna Macur predsednica
Marta Smodiš, viš. pred. mentorica
Marjana Bernot, viš. pred. članica
 
 
Referat za študijske in študentske zadeve