22/04/2022

Prekuženost in determinante obolevnosti s COVID-19 pri zaposlenih v zdravstveni negi

Zagovor diplomskega dela na študijskem programu prve stopnje Zdravstvena nega z naslovom Prekuženost in determinante obolevnosti s Covid-19 pri zaposlenih v zdravstveni negi, kandidatke Dragice Noč, bo potekal v petek, 22. 4. 2022 ob 12:00 uri,  na daljavo, preko Zoom aplikacije.

Komisija za zagovor diplomskega dela:
 
doc. dr. Katja Pesjak             predsednica
doc. dr. Maja Sočan       mentorica
Mateja Bahun, viš. pred.      članica
 
 
Referat za študijske in študentske zadeve