04/05/2022

Prednosti in slabosti digitalnih medijev za študij zdravstvene nege

Zagovor diplomskega dela na študijskem programu prve stopnje Zdravstvena nega z naslovom Prednosti in slabosti digitalnih medijev za študij zdravstvene nege, kandidatke Edite Iseni, bo potekal v sreda, 4. 5. 2022 ob 18:00 uri,  na daljavo, preko Zoom aplikacije.  

 
Komisija za zagovor diplomskega dela:
 
Zdenka Kramar, pred. predsednica
izr. prof. dr. Mirna Macur mentorica
doc. dr. Saša Kadivec članica
 
 
Referat za študijske in študentske zadeve