11/05/2022

Problem gibalne aktivnosti pri starostnikih s Parkinsonovo boleznijo v procesu zdravstvene nege

Zagovor diplomskega dela na študijskem programu prve stopnje Zdravstvena nega z naslovom Problem gibalne aktivnosti pri starostnikih s Parkinsonovo boleznijo  v procesu zdravstvene nege, kandidatke Alise Mušić, bo potekal v sreda, 11. 5. 2022 ob 10:00 uri,  na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin. 

 
Komisija za zagovor diplomskega dela:
 
Marta Smodiš, viš. pred.         predsednica
doc. dr. Radojka Kobentar mentorica
doc. dr. Katja Pesjak članica
 
 
Referat za študijske in študentske zadeve